Faktoring to usługa polegająca na tym, że bank skupuje nieprzeterminowane wierzytelności od firm obawiających się, że w wyniku niewypłacalności lub innej okoliczności wierzyciel nie zapłaci im za sprzedane towary lub świadczone usługi. Ważne jest to, aby transakcję potwierdzała faktura. Nie może być ona dokumentem przeterminowanym, a więc czas zapłaty nie może minąć. Firmy chętnie korzystają z faktoringu, gdyż brak zapłaty mógłby spowodować pojawienie się poważnych problemów. Faktoring sprzyja także dawaniu kontrahentom dłuższych terminów płatności, co może wpływać na osiąganie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Bank po potrąceniu ustalonej kwoty szybko wpłaca pieniądze poszkodowanemu podmiotowi i przejmuje wierzytelność. Odtąd to on podejmuje szereg czynności zmierzających do ściągnięcia długu. Spośród usług faktoringowych dostępnych obecnie, wyróżnić można następujące:

Powyższe porównanie firm faktoringowych ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty portalu Bankuj.pl. Portal nie udziela dodatkowych informacji na temat produktów finansowych.