Jak działa IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest dobrą metodą oszczędzania na przyszłość. Posiada wiele zalet, które docenia coraz więcej Polaków. Prognozowane świadczenia obecnych 30-40 latków nie są imponujące. Dzięki IKZE można uzyskać korzyści i to podwójne. Z tej metody może skorzystać właściwie każdy – nie wymaga specjalnej wiedzy finansowej, nie ma minimalnych wpłat a zasady są bardzo proste.

IKZE przede wszystkim polega na gromadzeniu środków na przyszłą emeryturę, ale także można dzięki niemu uzyskać i inne korzyści – podatkowe i finansowe. O założeniu konta IKZE może pomyśleć już 16-letnia osoba. Zgodnie z prawem od tego wieku możliwe jest posiadanie konta, ale wpłaty dokonywane mogą być wyłącznie w okresach wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę małoletniego.

Typy rachunków

IKZE prowadzone są jako rachunek oszczędnościowy, rachunek maklerski, ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, dobrowolne fundusze emerytalne czy otwarte fundusze inwestycyjne. Proponują je banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne czy podmioty prowadzące działalność maklerską.

Limity IKZE dotyczą maksymalnych wpłat. O ile minimalne zasilenia IKZE nie mają ograniczenia kwotowego, to maksymalne wpłaty nie mogą być wyższe niż 1,2 krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok. Na 2017 rok to maksymalnie 4263 zł brutto, więc limit wpłat IKZE to 5115,60 zł. Nadwyżki będą zwracane inwestorowi. Wpłaty nie muszą być regularne – łatwiej więc dopasować metodę oszczędzania do swoich możliwości i aktualnej sytuacji finansowej. Należy zaznaczyć wyraźnie, że środki zgromadzone w IKZE podlegają dziedziczeniu. W przypadku śmierci więc oszczędności przynależne będą spadkobiercy.

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE może przebiegać dwojako – albo po ukończeniu 65 roku życia pod warunkiem wpłacania środków przez przynajmniej 5 lat kalendarzowych (nie ma zastrzeżenia, że muszą to być kolejne lata). Pieniądze można wypłacić jednorazowo bądź w transzach. Jeśli wypłata nastąpi po uzyskaniu wieku emerytalnego jest się zwolnionym z podatku od zysków kapitałowych. Opłacić trzeba wyłącznie 10% podatek od przychodu (płatnikiem jest instytucja prowadząca IKZE). Oczywiście możliwe jest wycofanie środków przed upływem wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę – wówczas trzeba będzie zapłacić podatek według obowiązującej stawki podatkowej.

Co z optymalizacją podatkową?

Dla oszczędnych przewidziana jest ulga podatkowa. Jej wysokość zależna jest od dokonanych w roku wpłat i formy opodatkowania. Może z niej skorzystać podatnik opłacający podatek na zasadach ogólnych (18% lub 32%), czy podatkiem liniowym (19%). Nie ma tutaj znaczenia źródło uzyskiwanych dochodów i wybrana metoda rozliczania (samodzielnie, z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko).

Sprawdź koniecznie porównania:
Porównanie kredytów gotówkowych 2023
Porównanie kredytów hipotecznych 2023
Porównanie kredytów samochodowych 2023
Porównanie pożyczek pozabankowych 2023
Porównanie kont osobistych 2023

Bankuj.pl to niezależny portal, w którym znajdziecie zbiór ofert banków z Lublina, obejmujący tanie kredyty gotówkowe (sprawdź oprocentowanie na lipiec 2024), kredyty na zakup nieruchomości (kredyty mieszkaniowe, kredyty na dom, kredyty na działkę budowlaną), konta bankowe (internetowe konta osobiste, konta dla małych i średnich firm), bezpłatne usługi pośrednictwa finansowego, świadczone przez doświadczonych specjalistów kredytowych renomowanych firm eksperckich z Lublina. Sprawdź aktualne porównania i wybierz rozwiązanie dopasowane do własnych potrzeb i możliwości. Wszystkie produkty bankowe zaprezentowane na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.