Faktoring – jak to działa?

Ostatnie lata to dla prowadzących działalność coraz większe problemy w odzyskiwaniu należności. Sytuacja gospodarcza, konkurencja, zwiększające się zadłużenia często doprowadzają przedsiębiorstwa do zaciągania kolejnych kredytów, by zachować płynność finansową. Czy to jest skuteczna metoda? Raczej nie. Kredyt to dodatkowe koszty, zawiłe procedury, zabezpieczenia. Jest inna metoda na odzyskanie należności nieprzeterminowanych – faktoring. Zacznijmy od początku.

Pierwsze firmy faktoringowe pojawiły się na polskim rynku w latach dziewięćdziesiątych XX wieku skupiając się na początku na edukacji przedsiębiorców i tworzeniu portfela usług, dopasowanych do potrzeb rynku. Dziś w Polsce istnieje ponad 40 wyspecjalizowanych w tym zakresie podmiotów i banków komercyjnych, z których największe zrzesza od 2001 roku Polski Związek Faktorów. Dynamika wzrostu usług faktoringu, niemal od samego początku, jest największa w segmencie rynku usług finansowych.

Definicja i rodzaje faktoringu

W Polsce nie ma odrębnych przepisów dotyczących faktoringu, ale wykorzystywane są tu zapisy Kodeksu cywilnego i kodeksu prawa handlowego. Faktoring to działalność finansowa polegająca na wykupie wierzytelności nieprzeterminowanych, należnych przedsiębiorcom od odbiorcy towaru/usługi, połączony z finansowaniem i świadczeniem wielu usług dodatkowych (monitorowanie wierzytelności, co sprzyja dyscyplinowaniu kontrahentów).

Faktoring to idealne rozwiązanie dla tych, którym zależy na szybkiej wymianie należności na gotówkę. Sprawdza się tez wówczas, gdy firma potrzebuje środków na bieżące funkcjonowanie, stosuje tzw. kredyt kupiecki, gdy chce zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej niewypłacalności kontrahentów czy zdyscyplinować ich do bieżącego regulowania należności.

W zależności od przenoszonego na faktora ryzyka wyróżnia się na rynku kilka rodzajów tego produktu, m. in. faktoring z regresem (ryzyko wierzytelności nie jest przeniesione na faktora, czyli w przypadku braku zapłaty w terminie i braku możliwości jej egzekwowania kwota uzyskana od faktora będzie musiała być zwrócona). Faktoring bez regresu oznacza, że wszelkie ryzyka przenoszone są na firmę faktoringową i to ona poniesie ewentualne koszty związane z przymusowym dochodzeniem należności. Dla przedsiębiorstw współpracujących z podmiotami zagranicznymi idealnym rozwiązaniem może okazać się faktoring eksportowy (wspiera także w zakresie weryfikacji klientów, edukacji na temat zwyczajów i prawa konkretnego państwa, zmniejsza ryzyko różnic kursowych). Znaczenia nabiera też tzw. faktoring zamówieniowy, który poprawia płynność finansową jeszcze przed powstaniem zobowiązania, zmniejszając ryzyko strat, czy finansując zobowiązania wobec dostawców, czy pracowników.

Ile to kosztuje?

Jak każdy produkt, tak i faktoring wiąże się z kosztami. Najczęściej, w zależności od rodzaju umowy, wynoszą one ok.5-30%. Przedsiębiorca zatem uzyskuje około 70-95% kwoty wynikającej z przedstawionej faktury. Często różnica wypłacana jest po wpływie środków na konto faktora. Jedynym zabezpieczeniem jest należność do uregulowania. Zdecydowanie prościej, niż przy kredycie, prawda? Nie jest potrzebna zdolność kredytowa.

Faktoring posiada wiele zalet, jednak długotrwałe korzystanie z takiej pomocy może negatywnie wpływać na relacje z kontrahentami. Warto wykorzystywać takie narzędzia z rozwagą w sytuacjach, gdy faktycznie faktoring jest nam potrzebny.

Sprawdź koniecznie porównania:
Porównanie kredytów gotówkowych 2023
Porównanie kredytów hipotecznych 2023
Porównanie kredytów samochodowych 2023
Porównanie pożyczek pozabankowych 2023
Porównanie kont osobistych 2023

Bankuj.pl to niezależny portal, w którym znajdziecie zbiór ofert banków z Lublina, obejmujący tanie kredyty gotówkowe (sprawdź oprocentowanie na lipiec 2024), kredyty na zakup nieruchomości (kredyty mieszkaniowe, kredyty na dom, kredyty na działkę budowlaną), konta bankowe (internetowe konta osobiste, konta dla małych i średnich firm), bezpłatne usługi pośrednictwa finansowego, świadczone przez doświadczonych specjalistów kredytowych renomowanych firm eksperckich z Lublina. Sprawdź aktualne porównania i wybierz rozwiązanie dopasowane do własnych potrzeb i możliwości. Wszystkie produkty bankowe zaprezentowane na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.