Kredyt technologiczny dla firm

Kredyt technologiczny stanowi istotne narzędzie wspierające rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce. Jego głównym celem jest stymulowanie konkurencyjności firm poprzez umożliwienie im wdrożenia nowych technologii. W 2023 roku, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), został ogłoszony nabór wniosków na kredyt technologiczny, z pulą środków wynoszącą 578 mln zł.

Przeznaczenie kredytu technologicznego

Przeznaczenie kredytu technologicznego jest ściśle związane z innowacyjnością i rozwijaniem nowych technologii w ramach działalności przedsiębiorstwa. Dofinansowanie, które może sięgnąć od 25% do 70% wartości inwestycji technologicznej, pozwala na zakup nowoczesnych środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych niezbędnych do wdrożenia nowych technologii. Wysokość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju ponoszonych kosztów oraz lokalizacji inwestycji.

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny

Proces ubiegania się o kredyt technologiczny rozpoczyna się od złożenia wniosku w wybranym banku komercyjnym o promesę kredytu, w którym przedstawiane są szczegóły projektu innowacyjnego. Następnie, po uzyskaniu promesy, składa się wniosek o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który ocenia wnioski według ustalonych kryteriów. Po pozytywnej ocenie, przedsiębiorstwo otrzymuje tzw. premię technologiczną, będącą częścią środków na sfinansowanie projektu.

Korzyści płynące z kredytu technologicznego

Kredyt technologiczny oferuje firmom szereg korzyści, w tym możliwość sfinansowania do 100% wartości projektu technologicznego. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą łatwiej dostosować się do szybko zmieniającego się środowiska technologicznego i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Ponadto, wsparcie w formie dofinansowania zmniejsza obciążenie finansowe firm, umożliwiając im skupienie się na innowacyjnych działaniach rozwojowych.

Podsumowanie

Kredyt technologiczny jest kluczowym instrumentem wsparcia dla polskich MŚP, umożliwiającym im rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii. Z jego pomocą firmy mogą nie tylko modernizować swoje procesy produkcyjne, ale także zwiększać swoją konkurencyjność na rynku. Warto podkreślić, że termin składania wniosków w 2023 roku został ustalony do 31 maja, co stanowi ważną informację dla zainteresowanych przedsiębiorstw.

Bankuj.pl to niezależny portal, w którym znajdziecie zbiór ofert banków z Lublina, obejmujący tanie kredyty gotówkowe (sprawdź oprocentowanie na kwiecień 2024), kredyty na zakup nieruchomości (kredyty mieszkaniowe, kredyty na dom, kredyty na działkę budowlaną), konta bankowe (internetowe konta osobiste, konta dla małych i średnich firm), bezpłatne usługi pośrednictwa finansowego, świadczone przez doświadczonych specjalistów kredytowych renomowanych firm eksperckich z Lublina. Sprawdź aktualne porównania i wybierz rozwiązanie dopasowane do własnych potrzeb i możliwości. Wszystkie produkty bankowe zaprezentowane na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.